Jarmila BambuchováJarmila Bambuchová vystudovala politologii a společenské vědy se zaměřením na politickou filosofii na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Poté začala studovat politologii na Univerzitě Karlově, kde se profilovala na oblast politického marketingu a vnitrostranické komunikace. Její diplomová práce se zaměřila na komparaci politické komunikace a fungování podnikatelských stran v České republice, stejně tak jako normativní dopady existence podnikatelských stran pro demokracii. Během studií působila jako členka volebního týmu regionální strany nebo jako dobrovolnice občanského sdružení angažujícího se v boji proti hazardu.

S Institutem politického marketingu navázala spolupráci nejprve jako stážistka a později působila jako externistka. Aktuálně se v rámci Institutu politického marketingu věnuje organizační podpoře projektového manažera. Zároveň pracuje v mezinárodní komunikační agentuře FleishmanHillard.

Zobrazit všechny články autorky