Karel Komínek       Alžběta Králová       Linda Kožušníková       Pavel Šíma       Marcela Králiková

Aktuální složení Výkonného výboru Institutu politického marketingu, o. s. (zvoleni na jeden rok v červenci 2013)