Facebook: nejblíže ruské propagandě mají fanoušci Úsvitu a KSČM

Karel KomínekSociální sítě

Analýza dat z Facebooku ukázala, že ruskému Sputniku jsou nejblíže fanoušci Úsvitu a KSČM. Strany se podobně jako v realitě vydělily na proruský a protiruský blok.

[fb_button]

Žijeme v digitální době, která se vyznačuje mimo jiné tím, že lidé o sobě dobrovolně zveřejňují ohromné množství informací. Jedním z nejzásadnějších zdrojů informací o lidech na internetu jsou bezpochyby sociální sítě, jmenovitě poté Facebook, který je mezi současnou generací sociálních sítí nejrozsáhlejší co do zaměření i počtu uživatelů.

Stejně, jako se liší reální voliči různých stran svým sociodemografickým profilem, liší se také facebookoví fanoušci. Mají různé zájmy, koníčky, sledují různé politiky a konzumují různá média. Právě Facebook nám umožňuje tyto odlišnosti zachytit a popsat.

Sociální sítě nejsou reprezentativní z hlediska celé populace a proto jakákoli analýza vycházející z Facebooku musí být nutně zkreslená. Ale přesto existují dobré důvody, proč se analýze sociálních sítí věnovat.

Data z Facebooku jako hřiště pro výzkumníky

Nejdůležitější argument je samozřejmě cena. Představte si sociologické šetření, které by zkoumalo vztahy ke všem tiskovinám, online mutacím novin, televizím, rádiím nebo konkrétním pořadům. Přidejte auta, kosmetiku nebo lyžování a další koníčky. Nezapomeňme ani na různé postoje typu vztah k islámu nebo domácím porodům. A teprve teď přicházíme na politiku… takový výzkum by samozřejmě byl velmi nákladný a celá řada údajů by v konečném důsledku byla k ničemu.

Dále, některé strany mají poměrně úzce vymezený elektorát, který velmi dobře kopíruje uživatele sociálních sítí. Tady můžeme zmínit například Stranu zelených, Piráty nebo Svobodné. Právě tyto strany se vyznačují tím, že jejich voliči jsou převážně lidé z velkých měst s vyšším vzděláním a proto se také na internetu obecně vyskytují častěji, než například méně vzdělaní a starší voliči (typicky KSČM).

Velkou výhodou je také dostupnost dat. Své hypotézy tak můžete řetězit a dostat se úplně jinam, než jste zamýšleli při vytváření výzkumného designu. Zatímco u dotazníkového šetření zjistíte pouze to, na co se zeptáte a další sběr u stejného vzorku je většinou komplikovaný či příliš nákladný, u Facebooku můžete dataset doplnit o libovolnou složku lidského života, která se otiskla do virtuálního prostorou.

Především ale ne vždy potřebujete zkoumat celou populaci nebo všechny voliče a vystačíte si pouze s jejich online částí, nebo vás přímo zajímá pouze Facebook.

Kdo blíž a kdo dále

Základem analýzy jsou strojově získaná data o aktivitě uživatelů jednotlivých stránek, zkoumáme tedy jejich interakce se stránkou za vymezené období. Konkrétně do analýzy vstupuje pouze údaj o like k příspěvkům analyzované stránky. K dispozici jsou sice také údaje o share a komentáře, ale ty na rozdíl od like nemusejí nutně znamenat pozitivní reakci na příspěvek stránky a proto je nezahrnujeme.

Analyzují se interakce vždy pro dvojici stránek a výsledkem je hodnota, která určuje překryv množin lidí, kteří dali like obsahu na obou stránkách zároveň. Takto získáme hodnotu pro vzdálenost každé dvojice stránek.

Alternativní zpravodajské servery

Pro demonstraci jsme si vybrali alternativní zpravodajské servery AC24, Protiproud, První zprávy, Sputnik CZ a Svět kolem nás. Ty se vyznačují příklonem ke konspiračním teoriím, alternativním náhledem na současné události, případně šíří protiamerickou rétoriku nebo přebírají ruskou propagandu. V případě Sputnik se jedná přímo o tiskový orgán ruské vlády.

S těmito stránkami jsme porovnali facebookové profily deseti českých stran a jejich lídrů, pakliže mají vlastní page (kvůli porovnatelnosti dat jsme do analýzy zahrnuli společně s T. Okamurou Úsvit a nikoli SPD).

alternativní zpravodajské weby

Velikost bublin odpovídá počtu spojení, síla jednotlivých linek odpovídá síle vztahu. Barvy označují jednotlivé komunity, které mají silnější vztah než zbylé stránky.

Jak je vidět, analyzované stránky se seskupily do tří komunit. Jeden blok tvoří Zelení, TOP 09, KDU-ČSL,  ODS, a jejich lídři. Všimněte si zejména blízkosti a síly vztahů mezi jednotlivými partajemi a jejich předsedy.

Druhý blok tvoří ANO, ČSSD a oba lídři. Právě ČSSD a její předseda Bohuslav Sobotka k sobě mají nejblíže ze všech analyzovaných stran a lídrů.

Třetí blok tvoří oficiální stránka Miloše Zemana, KSČM, Úsvit, Piráti a Svobodní a společně s nimi straničtí předsedové. Z tohoto seskupení lehce vybočují Svobodní, kteří mají silné vazby na ODS a Petra Fialu, nicméně už se u nich objevují vztahy na ostatní modré stránky.

Nejblíže Sputniku je KSČM a Úsvit

Všechny analyzované alternativní zpravodajské weby se objevily v modré skupině stránek. Za pozornost stojí zejména síla vztahů stránek Sputnik CZ, Svět kolem nás, Protiproud a AC24 navzájem, z čehož je patrné, že lidé, kteří likují obsah na jedné z těchto stránek, často likují také obsah na dalších stránkách z tohoto výběru – fanoušci se tedy překrývají a jsou aktivní.

A jak je to s fanoušky jednotlivých politických stran a vztahy k těmto serverům? Ke Sputniku v české mutaci je vůbec nejblíže Protiproud, druhý nejsilnější vztah je k fanouškům Miloše Zemana. Zhruba stejně silný vztah vidíme i k fanouškům KSČM a slabší k Úsvitu.

Svět kolem nás má nejsilnější vztah k AC24, z politických stran má poté napojení jen na Úsvit a Piráty. U AC24 vidíme nejsilnější vztah z politických stránek u Pirátů, Zemana a Úsvitu.

Protiproud má z politických stránek nejsilnější vtah k Petru Machovi, poté následuje KSČM a Úsvit, což je poměrně zajímavé, pokud vezmeme do úvahy, že Protiproud založil bývalý poradce Václava Klause. Poslední alternativní server První zprávy je z politických stránek nejblíže Machovi, Fialovi a teprve poté následuje KSČM a Úsvit.

PageNejbližší lídrNejbližší strana
AC24M. ZemanPiráti
ProtiproudP. MachKSČM
První zprávyP. MachKSČM
Sputnik CZM. ZemanKSČM
Svět kolem násÚsvit

Jak je patrné, skupina stran a politiků ve spodním okraji grafu nemá žádný vztah ke zkoumaným zpravodajským serverům. Dá se tedy předpokládat, že důvěřují jiným (pravděpodobně mainstreamovým) médiím.

Pokud se na graf budeme dívat pohledem informování o konfliktu na Ukrajině a postojů k němu, zjistíme, že poměrně dobře reprezentuje současnou situaci. Miloše Zemana, KSČM a Úsvit určitě můžeme zařadit mezi ty, kteří dlouhodobě zastávají proruský pohled, případně zapojení Ruska bagatelizují, či kritizují roli NATO a EU.

Naopak v dolní části najdeme strany, které se ostře vymezily proti Rusku. ČSSD reprezentuje určitý smířlivější postoj, kdy se proti Rusku formálně postavila, ovšem někteří představitelé jsou např. proti sankcím.

Nástroj mikrosegmentace?

Samozřejmě analýza by byla výrazně více vypovídající, kdybychom do ní zařadili také ostatní zpravodajské portály, internetové mutace tištěných deníků či televize a rádia.

Na tomto jednoduchém příkladu jsme ale chtěli demonstrovat potenciál, jaký do budoucna bude analýza uživatelů sociálních sítí mít. V současnosti je na českém Facebooku 4,4 milionu uživatelů, což je jistě zajímavé číslo i přesto, že značná část z těchto účtů není aktivních či reálných.

Právě kvůli počtu uživatelů a také prvků sociální reality, které mají svůj virtuální otisk, význam podobných metod jen poroste. Ať už potřebujete zjistit něco, co mimo Facebook jednoduše nezjistíte, nebo když budete připravovat kampaň pro svou facebookovou komunitu.

Spoluautor: Kamil Gregor

[fb_button]