Agenda setting

Karel Komínek

Zabývá se nastolováním témat, neboli agendy, která je poté prezentována v médiích. Právě masová média se stávají stále důležitějšími a v dnešní době jsou mocnými „agenda-setters“.

Média jsou podle této teorie schopna hierarchizovat důležitost prezentovaných informací a určovat tak, jaké informace jsou prvořadé. Právě ony jsou primárním zdrojem obrazů v našich hlavách, a to zejména o světě, který přesahuje naši každodennost.

Proto představy, které máme o světě, jsou z nemalé části založeny právě na informacích, které se nám média rozhodnou sdělit. Termín „agenda setting“ pochází z roku 1972, použili jej Maxwell McCombs a Donald Shaw v jejich případové studii.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Agenda setting. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/agenda-setting