Almond Gabriel A.

Karel Komínek

Gabriel Abraham Almond byl americký politolog proslulý svými průkopnickými pracemi v oborech komparativního přístupu ve studiu politických systémů, politického rozvoje a politické kultury. Během své kariéry přednášel na amerických univerzitách Yale, Princeton a Stanford. V letech 1965 a 1966 byl předsedou Americké politologické asociace (APSA).1

Politická kultura

Gabriel Almond a Sidney Verba vydali v roce 1963 přelomovou studii The Civic Culture (Občanská kultura). Jednalo se o jednu z prvních mezinárodních politologických komparativních studií, ve které představili tři typy politické kultury:2

  • Participující – občané se zajímají o politiku a aktivně se zapojují do politických a dobrovolnických organizací.

  • Podmaněná – občané dodržují politická pravidla, ale téměř se nezapojují.

  • Parochiální – občané nemají ani znalost, ani zájem účastnit se na politice.

 

Autoři také zjistili, že demokratická stabilita závisí na vyvažování či mísení těchto typů politické kultury a ve své další práci The Civic Culture Revisited z roku 1980 upozornili na skutečnost, že se politická kultura vždy v čase proměňuje a že k zachování občanského zájmu o politiku napomáhá ekonomický růst.2

Veřejné mínění

V otázce veřejného mínění převládal v 50. a 60. letech 20. století tzv. konsensus Almonda a Lippmanna, který je založen na třech předpokladech:3

  • Veřejné mínění je těkavé (volatilní) a závisí na nevyzpytatelných přesunech v reakci na aktuální vývoj.

  • Veřejné mínění je nekoherentní, chybí organizovaná nebo konzistentní struktura.

  • Veřejné mínění je irelevantní při procesu tvorby politik. Političtí lídři ho ignorují.

 

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) BRITANNICA. Gabriel Abraham Almond. www.britannica.com [online] [cit. 2015-02-27] Dostupné z: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/16849/Gabriel-Abraham-Almond

(2)  ROSKIN, M. G. Political Science – Political Culture. www.britannica.com [online] [cit. 2015-02-27] Dostupné z: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/467721/political-science/247911/Political-culture#ref848596

(3) HOLSTI, O. R.; ROSENAU, J. M. (1979). „Vietnam, Consensus, and the Belief Systems of American Leaders.“ World Politics, 32, (Říjen), s. 1–56.

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Almond Gabriel A.. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/almond-gabriel-a