Alternativní hlasování

Karel Komínek

Alternativní hlasování (anglicky Alternative vote – AV) je typem většinového volebního systému, který v sobě nese preferenční prvky. Umožňuje tedy voliči označit na hlasovacím lístku kromě svého hlavního favorita i další preference pro předem daný počet kandidátů.

Příkladem je situace, kdy nejlépe hodnocený kandidát dostane od voliče na volební lístek napsáno 1, druhý nejlepší kandidát číslo 2, atd.

Volební systém funguje v rámci jednomandátových volebních obvodů a má dvě fáze:

  1. Při vyhodnocování výsledků hlasování v první fázi je zásadní, zda někdo z kandidátů získal nadpoloviční většinu prvních preferencí. Pokud ano, stává se tento kandidát vítězem. Tato situace však většinou nenastává, a tak se přistupuje k druhé fázi vyhodnocování výsledků.
  2. V druhé fázi je kandidát s nejmenším počtem prvních preferencí vždy vyřazen, a druhá voličova preference, která je zaškrtnuta na konkrétním volebním lístku, se připočítá k stávajícím výsledkům. Pokud ani po přepočtu hlasů nevyhraje žádný kandidát, dojde opět k vyřazení nejslabšího kandidáta a k přepočtu hlasů z daného volebního lístku. Hlasy se přepočítávají tak dlouho, dokud nějaký z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů.

Alternativní volba je většinovým volebním systémem, neboť vítězí až ten kandidát, který má absolutní většinu, a má tak bipolární účinky na stranický systém.

Díky silné personalizaci hlasování však umožňuje snazší obměnu (alternaci) politických elit napříč politickými stranami. Kladně hodnoceným účinkem volebního systému je také kompromisní charakter vítěze, a tím pádem potlačení radikálních, anti-systémových kandidátů, které vyhovují pouze menšinovému voličstvu.

Systém funguje například v Austrálii při volbách do dolní komory a v komunálních volbách, a při volbě prezidenta v Irsku.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Alternativní hlasování. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/alternativni-hlasovani