Amerikanizace

Karel Komínek

Pojmem amerikanizace rozumíme přejímání hodnot typických pro Spojené státy americké v jiných částech světa a podřizování se politickému, ekonomickému či kulturnímu vlivu USA. Obecně lze amerikanizaci považovat za součást globalizace.

Tento trend má řadu odpůrců. V této souvislosti se například často zmiňuje filmová a seriálová tvorba. Kritici hovoří o tom, že hollywoodská produkce zastiňuje domácí tvorbu daných zemí a přispívá ke konzumnímu stylu života. Jiným často užívaným příkladem jsou konkrétní společnosti typu McDonald, které podle kritiků znehodnocují stravovací návyky.

Ve sféře politické pak příkladem amerikanizace může být samotné rozšíření využívání metod politického marketingu, který má svoji kolébku právě v USA.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Amerikanizace. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/amerikanizace