Bandwagon efekt

Karel Komínek

Bandwagon efekt, neboli „módní“ efekt, je psychologickým jevem, kdy se určitý jedinec nějak chová jen kvůli tomu, že se tak chovají ostatní, tedy bez ohledu na svoje názory a myšlení. Tento efekt má hned několik implikací, přičemž jeho využití je možné také v oblasti politického marketingu.

Příkladem může být skutečnost, kdy volič volí nějakého kandidáta jen proto, že ten je populární a jedinci se tímto chtějí stát součástí majority.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Bandwagon efekt. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/bandwagon-efekt