Benchmark

Karel Komínek

Benchmark je kvantitativním typem výzkumu. Bývá prvním průzkumem, který se koná. Převážně bývá realizován před ohlášením kandidatury. Bez jeho realizace není možné vytvořit efektivní strategii kampaně.

Má vícero typů použití:

  • Podává kandidátovy přehled, jak si u voličů stojí. Pokud se koná před ohlášením kandidatury, tak může poskytnout odpověď na otázku, jestli má kandidát/strana vůbec kandidovat.

  • Poskytuje informace o poznatelnosti kandidáta/strany a jeho/jejím postavení. Bez těchto informací není možné vytvořit úspěšnou strategii. Umožňují výběr vhodných segmentů, na které bude kampaň zacílena. Tyto informace jsou nevyhnuté také při procesu positioningu. Bez znalosti vnímání kandidáta voliči a jeho postavení není možné vytvořit efektivní umístnění kandidáta podle preferencí jednotlivých skupin voličů.

  • Pomáhá zjistit otázky, o kterých si voliči myslí, že by měly být akcentovány v kampani. Pomáhá tak při procesu targetingu, positioningu a s tím spojenou tvorbou programů a messages.

  • Poskytuje indikátory, pomocí kterých může být kampaň hodnocena.

  • Používá se také k ověření výsledků focus groups.

Počet respondentů v něm záleží na velikosti lokality, kde se volby konají. Je náročnější na čas respondenta. Měl by zabrat kolem 20 minut.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Benchmark. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/benchmark