Bennett Lance

Karel Komínek

Lance Bennett, Ph.D je americký politolog přednášející na výzkumné univerzitě státu Washington. Jeho hlavními obory jsou média a politika, politická psychologie, teorie komunikace a politická kultura.1

Svůj doktorát získal roku 1974 na univerzitě Yale a od té doby vyučuje na univerzitě státu Washington, kde také založil výzkumné Centrum komunikace a občanské angažovanosti (CCCE). Cílem Centra je zkoumat, jakým způsobem mohou komunikace a technologie zvýšit občanskou participaci v politice.2

Bennett proslul i svým důrazem na média a nutnost dostatku informací v občanském životě. Během své kariéry se věnoval či stále věnuje výzkumům politické komunikace, komunikace a organizace sociálních hnutí, občanství a participování mladistvých, nadnárodního aktivismu, veřejného mínění, personalizace politiky nebo vlivu digitálních médií na participaci voličů.2

Je autorem či editorem dvanácti publikací mezi něž patří: News: The Politics of Illusion (1983), Taken By Storm: The Media, Public Opinion, and U.S. Foreign Policy in the Gulf War (1994), Mediated Politics: Communication in the Future of Democracy (2000) nebo The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics (2013).2

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) DPS. W. Lance Bennett. www.polisci.washington.edu [online] [cit. 2015-03-05]  http://www.polisci.washington.edu/Directory/Faculty/Faculty/faculty_bennett.html

(2) UW. Bennett, Lance. www.com.washington.edu [online] [cit. 2015-03-05] http://www.com.washington.edu/bennett/

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Bennett Lance. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/bennett-lance