Bernays Edward

Karel Komínek

Edward L. J. Bernays byl rakousko-americký průkopník profesionálního pojetí public relations.

Za svůj dlouhý život (dožil se 103 let) vyvinul řadu PR metod, které se poté vžily do politické i obchodní praxe. Například zpopularizoval užití endorsementu na posílení cíleného sdělení, nebo tiskových zpráv, jejichž užívání se teprve rodilo.2

Bernays se narodil ve Vídni, ale když mu byl jeden rok jeho rodina se přestěhovala do USA. Tam později vystudoval Cornell University v oboru zemědělství.1 Zajímavostí je, že jeho strýcem byl slavný psycholog Sigmund Freud, jehož psychoanalýzou byl ovlivněn, a kterou využil i v PR a cílené manipulaci s davy.

Politické PR

Během první světové války si se svou pozdější ženou Doris Fleischman otevřeli kancelář public relations. Mezi jejich první klienty patřilo americké ministerstvo války, které chtělo spustit kampaň za zaměstnání válečných veteránů, a také litevská vláda, která chtěla lobbovat za to, aby ji USA uznala za představitele samostatného státu.1

Během války také pracoval v administrativě prezidenta Woodrowa Wilsona, konkrétně ve Výboru pro veřejné informace. Právě zde vymysleli obraz, který měl ukazovat, že cílem vstupu USA do války bylo „přinést Evropě demokracii”. Zkušenost s válkou ho vedla k otázce, zda podobné postupy lze použít i v míru a jelikož byl pojem propaganda ve válce pošpiněn, zrodil se pojem public relations.2

Obchodní PR

Za svou kariéru vedl i řadu obchodních kampaní. Například v kampani za právo žen kouřit cigarety na veřejnosti, sponzorované tabákovou společností Lucky Strike, používal slogan „cigarety – pochodně svobody”.

V kampani pro firmu Venida Hairnets, výrobce sítěk na vlasy, zase dokázal protlačit zákon o povinnosti nošení sítěk na vlasy pro ženy pracující u strojů a v restauracích. Základ strategie byl vždy stejný – cílit na produkt či jeho vyšší význam, nikdy na firmu samotnou.2

Také byl autorem řady knih, například: Crystallizing Public Opinion (1923), Propaganda (1928) nebo Public Relations (1952).1 Například ve zmíněné knize Propaganda popsal, že manipulace s veřejným míněním je přirozenou součástí každé demokracie.3

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) BRITANNICA. Edward L. Bernays. www.britannica.com [online] [cit. 2015-03-27] http://www.britannica.com/EBchecked/topic/62470/Edward-L-Bernays

(2) NYT. Edward Bernays, ‚Father of Public Relations‘ And Leader in Opinion Making, Dies at 103. www.nytimes.co

(3) Bernays, Edward. Propaganda. Str. 9-10. www.archive.org [online] [cit. 2015-03-27] https://archive.org/details/Propaganda1928ByEdwardL.Bernays

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Bernays Edward. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/bernays-edward