Blondel Jean

Karel Komínek

Jean Blondel je emeritním profesorem Katedry politických a sociálních věd na European University Institut v italské Florencii. Dodnes se řadí mezi světové teoretiky politologie, je odborníkem zejména v oblasti komparativní politiky a teorie stranických systémů.1

Mezi nejvýznamnějšími publikace Jeana Blondela patří Voters, parties and leaders : the social fabric of British politics, dále Comparative legislatures nebo Political parties. A genuine case for discontent?.

Ve svých dílech se Blondel zaměřuje na teorii stranických systémů či srovnávací studie vlád především západní Evropy a také srovnávání vztahů vlád a parlamentů. V rámci teorie stranických systémů je autorem jedné ze základních typologií a především autorem konceptu systému dvou a půl strany.

Blondelova typologie stranického systému

Blondel ve své typologie zdůrazňuje nejen počet, ale především sílu jednotlivých stran. Se zaměřením na soutěživé systémy rozlišuje:

  • bipartismus – Blondel vnímá bipartismus jako systém, ve kterém dvě majoritní strany mají dohromady 90 % hlasů a pokud v systému figuruje strana třetí, nemá větší vliv. Tradičními představiteli byla Velká Británie či Malta.

  • systém dvou a půl strany – Velká Británie se díky vlivu Liberálních demokratů od voleb v roce 2010 stala představitelkou systému dvou a půl strany.

  • multipartismus s dominující stranou – Jedna ze systémových stran získává pravidelně 40% podporu. To znamená, že má silnou pozici, ovšem neobejde se bez koaličního partnera. Příkladem mohou být skandinávské země v 60. letech.

  • multipartismus bez dominující strany – Představiteli tohoto systému jsou Švýcarsko, Nizozemí nebo Francie. 2

Za svůj akademický život působil Blondel na mnoha světových pracovištích, za všechny např. Keele University nebo Yale University, a je také držitelem čestného doktorátu na britských, finských či belgických univerzitách. V roce 2004 obdržel prestižní ocenění Johan Skytte Prize in Political Science za mimořádný přínos profesionalizaci evropské politické vědy komparativní činností i budováním odborných institucí. 3

 [divider scroll_text=“zdroje“]

(1) European University Institute. 2015 (cit. 2015-04-04). (http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/People/AcademicStaff/Blondel.aspx).

(2) Hloušek, V. – Chytilek, R. – Kopeček, L. – Strmiska, M. 2005. Politické strany moderní Evropy. Praha: Portál.

(3) Skytte Prize. 2015 (cit. 2015-04-04) (http://skytteprize.statsvet.uu.se/PrizeWinners/tabid/1953/language/en-US/Default.aspx).

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Blondel Jean. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/blondel-jean