Bodové hlasování

Karel Komínek

Bodové hlasování (anglicky Pointed vote – PV) je typem semiproporčního volebního systému, kdy volič disponuje více hlasy.

Bodové hlasování umožňuje voliči rozdělit větší počet bodů, díky nimž volič sestavuje pořadí kandidátů. Stejně jako v případě kumulativního hlasování se jedná spíše o návrhy, které v praxi nejsou uplatňovány.

Výhodou tohoto systému může být fakt, že zohledňuje zájmy menšin skrze koncentraci hlasů.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Bodové hlasování. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/bodove-hlasovani