Bordovo hlasování

Karel Komínek

Bordovo hlasování (anglicky Borda count – BV) je typem preferenčního hlasování používaného ve většinovém volebním systému v rámci jednomandátových obvodů, a je alternativou pro alternativní nebo doplňkové hlasování. Někdy bývá též zařazováno mezi semiproporční systémy. Tento typ hlasování navrhl francouzský matematik Jean-Charles de Borda v roce 1770 jako alternativu k dalším volebním systémům, ve kterých je možno vyjádřit preferenci (tzn. k ordinálním volebním systémům).

V bordově hlasování se preference voliče převádí na počet bodů, který volič při hlasování jednotlivým kandidátům přiděluje. První preference znamená přidělení nejvyššího počtu bodů, která se rovná celkovému počtu kandidátů. Poslední preference je pak vyjádřena přidělením jednoho bodu

Body se následně sečtou a zvítězí kandidát s nejvyšším součtem. Toto hlasování tak velice zjednodušuje povolební proces přepočítávání hlasů, neboť ke sčítání dochází najednou, nikoli postupně, jako u alternativního či doplňkového hlasování.1 Zároveň jsou při započítávání bodů u Bordovy metody již od začátku zohledněny také druhé a další preference voličů, kteří svou první preferenci dali silnému kandidátovi.

U alternativního a doplňkového hlasování jsou další preference voličů zohledňovány až v případě, když volič dá svou první preferenci kandidátovi, který je slabý a dochází k jeho vyškrtnutí v rámci přepočtu hlasů. Na rozdíl od nich Bordova metoda zvýhodňuje kandidáty, kteří nezískali takový počet prvních preferencí.

Obdobou Bordova hlasování je zlomkové hlasování, které funguje na stejném principu, jako Bordovo, pracuje ovšem s upravenými bodovými intervaly vyjadřujícími jednotlivé preference. První preference je hodnocena 1/1 body, druhá 1/2 body, třetí 1/3 body atd. Jedná se tedy o zlomky, nebo také o desetinná čísla 1; 0,5; 0,33 atd.  Metoda zlomkového hlasování zvýhodňuje první preference, neboť rozdíl mezi 1 a 0,5 je nejvyšší, a dává tak kandidátovi s první preferencí náskok.

Bordovo hlasování používají tichomořské ostrovy Nauru a Kiribaty, a dále se využívá při volbě poslanců do dolní komory Slovinska, a to z volebních obvodů  italské a maďarské národnostní menšiny.

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) ŠVEC, Radek. Bordovo hlasování jako alternativa k ostatním typum ordinálních vetšinových volebních systému. Praha, 2011. DP. FSV, Univerzita Karlova v Praze.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Bordovo hlasování. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/bordovo-hlasovani