Branding

Karel Komínek

Branding je proces utváření značky. Jedná se o dlouhodobou záležitost. Cílem bradingu je vytvářet loajálního zákazníka, fanouška, kamaráda. Nové nastavení tohoto procesu pro již etablované značky se nazývá rebranding.

Marketing se od brandingu odlišuje v klíčových aspektech. Zatímco marketing je orientován krátkodobě či střednědobě, branding se orientuje na dlouhodobou perspektivu. Klasický marketing je lehce měřitelný, branding nikoli. Marketing je orientován na prodej, branding na budování značky a vztahu. A konečně marketing je orientován na zákazníka, branding na obdivovatele nebo zákazníka/voliče.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Branding. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/branding