Newman Bruce I.

Karel Komínek

Dr. Bruce I. Newman je jedním z předních světových expertů v oblasti politického marketingu. Je profesorem marketingu na DePaul University v Chicagu a také editorem v Journal of Political Marketing. Kombinuje znalosti z oblastí marketingu a politiky se znalostmi spotřebitelské psychologie a statistiky.

Publikoval množství článků a vydal vícero monografií patřících mezi stěžejní publikace v oblasti politického marketingu. Jedná se primárně o The Marketing of the President (1994) a The Handbook of Political Marketing (1999).

Newman vytvořil ,Model politického marketingu jehož cílem bylo zkoumat prezidentskou volební kampaň v USA v roce 1992. Konkrétně byl aplikován na kampaň Billa Clintona. Newman ve svém modelu rozlišuje čtyři hlavní části:

 • orientaci na kandidáta
 • prostředí
 • marketingovou kampaň
 • politickou kampaň

 

S pomocí takto zvolených komponentů modelu zachycuje celý volební proces. V porovnání např. s Lees-Marshment Newman nezvykle odděluje marketingovou a politickou kampaň. Ty jsou vedeny simultánně. Marketingová kampaň je primární částí modelu, protože obsahuje marketingové prostředky. Ty slouží k úspěšnému absolvování politické kampaně.

Orientace na kandidáta se mění s vývojem marketingové praxe v politice. Tuto evoluci charakterizuje přechod od stranického konceptu přes koncept produktu a koncept prodeje po marketingový koncept.

Newman do svého konceptu zařazuje i vliv prostředí. To vplývá na kampaň prostřednictvím:

 • technologie
 • strukturálních změn
 • power brokerů – osob s přímým vlivem na marketing a politickou kampaň

 

V marketingové kampani rozlišuje kroky:

 • segmentaci voličů
 • umístnění kandidáta
 • vytvoření a aplikaci strategie

 

Politickou kampaň dělí na čtyři stupně:

 • předprimární
 • primární
 • stranické konventy
 • všeobecní volby

 

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Newman Bruce I.. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/bruce-i-newman