Celebritizace

Karel Komínek

Proces celebritizace je nový pojem označující trend vstupu celebrit do politiky. Samotná účast celebrit ve volebních kampaních, na kandidátních listinách, jejich vyjadřování se k aktuálnímu dění pomocí podpory různých peticí, a také existence politických podnikatelů, ze kterých se stane celebrita, se však v politice nevyskytuje bezprizorně, a souvisí s velkým množstvím dalších procesů, jako je personalizacemedializace politikyindividualizace kampaní i samotné volby.

V rámci konceptu celebritizace jsou popsány 4 typy politických celebrit:1

1) Celebrita-politický kandidát je osobnost, která je známá díky své nepolitické aktivitě. Tako aktivita může být z oblasti umění či sportu, společným znakem je však prvek zábavnosti, díky které jsou osobnosti oblíbené u veřejnosti. Politické strany je do kandidátních listin nasazují cíleně, v rámci volební strategie. Celebrita může zvýšit volební účast a přitahuje voličovu pozornost, což koresponduje s procesem odcizování (dealignmentu) voličů od politických stran. Nasazení celebrity může také vyrovnat určitou genderovou nerovnováhu v kandidátní listině.

2) Celebrita-politický podnikatel je mezi veřejností známý svojí působností v politice, primárně je však úspěšným podnikatelem. Celebritou se stává díky způsobu komunikace s voliči, kterou s tímto účelem cíleně používá. Politický podnikatel používá vyšší personalizaci, a svůj projev intimizuje, tzn. je voličům otevřen i v otázkách osobních záležitostí, které s politikou nemají co dělat.

3) Celebrita-politik již působí v politice, a celebritou se stává až zpětně, díky způsobu zvolené komunikace. Voličům se přibližuje na základě personalizace a intimizace.

4) Celebrita-politický advokát se v politice vyjadřuje ke konkrétním politickým návrhům či otázkám. Často veřejně podporuje určité řešení politické otázky pomocí kampaně v referendu či petici. Neusiluje přitom o zvolení do úřadu a může tuto činnost vykonávat jak dobrovolně, tak být i placen/benefitován politickou stranou.

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) KARVONEN, Lauri. The Personalization of Politics: What does research tell us so far, and what further research is in order?. Åbo, 2007. Research paper. Åbo Akademi, Department of Political Science.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Celebritizace. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/celebritizace