CVVM

Karel Komínek

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je akademickým pracovištěm tvořeným 15 stálými zaměstnanci. Toto výzkumné oddělení patří pod Sociologický ústav AV ČR v.v.i. V podobě, v jaké ho dnes známe, vzniklo v roce 2001 a to přesunutím Institutu pro výzkum veřejného mínění (IVVM), který do té doby spadal do působnosti Českého statistického úřadu.

CVVM realizuje projekt dotazníkového šetření Naše společnost, který se uskutečňuje desetkrát za rok na reprezentativním vzorku populace České republiky. Dotazování probíhá omnibusovou podobou, díky které je pokrytá velmi široká a pestrá společenská oblast. Výsledky šetření jsou cenným zdrojem nejen pro odborníky, ale i pro studenty a mnohé další.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2014. Slovník politického marketingu: CVVM. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/cvvm