Dahlgren Peter

Karel Komínek

Peter Dahlgren je emeritním profesorem mediálních a komunikačních studií na švédské Univerzitě v Lundu. Ve své akademické činnosti se především soustředí na témata politické komunikace, veřejné sféry, nových médií a politické aspekty Internetu a občanské společnosti.

 V posledních letech publikoval řadu knih a článků, např. Television and the Public Sphere z roku 1995, Media and Political Engagement: Citizens, Communication, and Democracy vydaná v roce 2009 nebo The Political Web: Participation, Media, and Counter-Democracy z roku 2013. V nich Dahlgren rozebírá vlivy společenských a kulturních sil včetně médií na vztahy mezi lidmi, především mladými lidmi. V minulosti publikoval na téma televizních studií, médií a veřejné sféry a dnes se věnuje využití médií v protestních strategiích a proměnám žurnalistiky v digitální éře.

Peter Dahlgren vystudoval City University v New Yorku (Ph.D.), v minulosti vyučoval rovněž na Stockholm University a hostoval například na University of Pennsylvania. Je členem edičních rad mnoha impaktovaných časopisů, např. International Journal of Electronic Governance nebo Media, Culture & Society.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2014. Slovník politického marketingu: Dahlgren Peter. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/dahlgren-peter