Delegát

Karel Komínek

Delegát je pojmenování pro zmocněného či zvoleného zástupce, například na kongres nebo sjezd politické strany, popřípadě obecně člena určité delegace. Tato osoba má zpravidla od jiných lidí delegovány rozšířené pravomoci a oprávnění, než by měl on sám jakožto pouhý jednotlivec.

Funkce delegáta je běžně využívána v rámci českých i zahraničních politických stran, ve speciálních případech také jako institucionální prvek voleb.

V českém prostředí jsou vnímáni jako delegáti členové politické strany, kteří na pravidelných stranických sjezdech rozhodují o budoucím směřování strany, složení jejího vedení či volí osobu, jenž bude kandidovat v barvách dané strany (česká obdoba amerických „primárek“ při prezidentské volbě).

Delegát jako instituce volebního systému

Americký prezidentský volební systém institucionalizuje funkci delegáta jako součást systému a stává se tak systémem nepřímým. Prezident je volen sborem volitelů nominovaných jednotlivými státy dle výsledku prezidentských voleb podle principu „vítěz bere vše“.

Tedy ten z kandidátů, který získá nejvíce hlasů v každém státě, získá všechny volitele daného státu. Počet volitelů v každém státě odpovídá jeho poměrnému zastoupení v Kongresu (celkem 538 hlasů, kandidát na prezidenta musí získat alespoň 270 z nich). Prezidenta tedy volí sbor volitelů, nikoli lidové hlasování, obě hlasování jsou však velice úzce spjata.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Delegát. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/delegat