Delivery

Karel Komínek

Delivery je anglické označení fáze politického cyklu, ve které se strana po volební kampani ujímá moci a naplňuje svůj volební program.

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Delivery. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/delivery