Demagog.cz

Karel Komínek

Portál Demagog.cz je dobrovolná, nezávislá iniciativa zabývající se sledováním českého i zahraničního mediálního prostoru. Česká pobočka portálu Demagog vznikla v únoru roku 2012 jako sesterská organizace slovenské iniciativy, která funguje již od roku 2010. Cílem projektu je kontrola faktických tvrzení politiků, které je následně hodnoceno podle kritéria „pravdivosti“.

Celý projekt se inspiroval americkými stránkami zabývajícími se „factcheckem“, tedy kontrolu pravdivosti veřejných výroků politiků. Výroky, které Demagog.cz posuzuje, jsou vybírány podle toho, zda jsou ověřitelná, tedy zda se zakládají na konkrétních číslech, datech, osobách nebo činech. Hodnocení zkoumaného výroku probíhá v kategoriích „pravda“, „nepravda“, „zavádějící“ a „neověřitelné“.

Projekt se nezabývá osobními názory, subjektivním hodnocením, spekulacemi či zkoumáním pravdivosti predikcí. Tím projekt usiluje o dosažení so nejvyšší míry objektivity, bez ohledu na politické názory jednotlivých analytiků. Za tyto snahy projekt obdržel několik ocenění, včetně Křišťálové lupy a Novinářské ceny 2012.

Demagog.cz funguje jako nezisková organizace, jejíž provoz stojí převážně na dobrovolnické práci studentů.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Demagog.cz. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/demagog