Direct mail

Pavel Šíma

Metoda politického marketingu spočívající v zasílání poštovních sdělení voličům. Na direct mail se dá pohlížet také jako na marketingový kanál – bez ohledu na obsah jsou jím všechna politická sdělení doručována voličům poštou.

Typický direct mail se skládá z obrandované obálky s letáčkem nebo dopisem (nebo obojím) uvnitř. Používají se ale i jiné formáty, například pohlednice.

Direct mail nabízí po online marketingu největší možnost využití segmentace, cílení a personalizace sdělení. Díky direct mailu mohou dva sousedé obdržet od stejného kandidáta či strany naprosto odlišené sdělení upravené například na základě sociodemografických charakteristik, citlivosti k politickým tématům nebo volebních preferencích.

V České republice – narozdíl od USA – není direct mail zejména kvůli absenci tradice a nedostupnosti kvalitních voličských databází příliš používanou metodou politického marketingu.

Jako příklad direct mailu lze uvést pohlednici Miloše Zemana v prezidentských volbách 2012. Tento příklad je ovšem sporný, protože pohled pravděpodobně nebyl poslán vybraným voličským skupinám a nebyl žádným způsobem personalizovaný.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Direct mail. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/direct-mail