Doplňkové hlasování

Karel Komínek

Doplňkové hlasování (anglicky Suplementary vote – SV) je kombinací alternativního hlasování s dvoukolovým systémem hlasování.

Systém je založen na tom, že volič může krom první preference udělit také preferenci „druhou“ či „doplňkovou“. V prvním kole se stává vítězem kandidát, který získal nadpoloviční většinu platných hlasů.

V případě, že v rámci prvního kola nedojde ke zvolení, následuje pomyslné druhé kolo, nazývané také „instantní“, přičemž do něj postoupí dva kandidáti s největším počtem prvních preferencí. U kandidátů nepostupujících do druhého kola poté dojde k sečtení druhých preferencí.

Druhé preference určené pro dva postupující kandidáty jsou přičteny k jejich hlasům z prvního kola. Vítězem hlasování se stává kandidát s větším počtem hlasů (z prvního kola + druhých preferencí vyřazených kandidátů).1

Mezi výhodu tohoto systému lze považovat například menší finanční zátěž, jíž je dosaženo díky jedinému faktickému kolu voleb. Hlavní nevýhodou je fakt, že může volby vyhrát kandidát zvolený relativně menším počtem hlasů. To se může stát v případě, kdy byla většina druhých preferencí udělena kandidátovi, jež do druhého kola nepostoupil.

Příkladem doplňkového hlasování je volba starostů ve Velké Británii, konkrétně v Londýně a dalších 12 větších městech, kde občané volí starostu přímo.2

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) Přímá volba presidenta v ČR a její možnosti. EPravo.cz [online]. [cit. 2015-02-25]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/prima-volba-presidenta-v-cr-a-jeji-moznosti-65145.html

(2) Alternativy volebních systémů. Deník veřejné správy [online]. [cit. 2015-02-25]. Dostupné z: http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6184870

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Doplňkové hlasování. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/doplnkove-hlasovani