Dörner Andreas

Karel Komínek

Prof. Dr. Andreas Dörner je německým profesorem na univerzitě v Magdeburgu. V rámci svých odborných zájmů zkoumá politickou komunikaci, politické kampaně, mediální a zábavní kulturu, a věnuje se také tématu televize jako politického média. Do politologie přispěl popsáním fenoménu „politainmentu“, který odkazuje na současný trend propojování politiky a zábavy.

Andreas Dörner vystudoval společenské vědy a němčinu, a poté začal působit jako výzkumný pracovník na Institutu pro politické vědy na Univerzitě Magdeburg. V roce 1999 získává doktorát z politologie a dále působí na katedře politologie. V rámci své akademické kariéry hostuje i na dalších německých univerzitách.  V říjnu roku 2004 získává profesuru v oboru mediální studia.1

Kromě akademického působení se věnuje politickému a marketingovému poradenství a účastní se rozhlasových a televizních vysílání. Působí také v poradní radě časopisu „Mezinárodní politická antropologie“. Publikoval množství odborných publikací a článků, z nichž nejznámější je publikace Politainment a Politická kultura a zábava médií (Politische Kultur und Medienunterhaltung). Tyto knihy jsou dostupné jen v němčině.

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) Universität Magdeburg. Prof. Dr. Andreas Dörner. www.uni-marburg.de [online] [cit. 2015-05-04] Dostupné z:https://www.uni-marburg.de/fb09/medienwissenschaft/institut/lehrende_medwiss/doerner

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Dörner Andreas. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/dorner-andreas