Dvořáková Vladimíra

Karel Komínek

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. je politoložka, předsedkyně Akreditační komise České republiky a vedoucí Katedry politologie na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Patří mezi zakladatelské osobnosti české politologie po roce 1989.

Od roku 1998 je šéfredaktorkou časopisu Politologická revue. Mezi lety 2003 – 2006 byla předsedkyní České společnosti pro politické vědy. Je také členkou celé řady vědeckých rad. V roce 2003 byla zvolena i do funkce viceprezidentky nejvýznamnější světové politologické asociace, Mezinárodní politologické asociace.

V oblasti svého odborného zájmu se specializuje na srovnávací politologii, přechody režimů k demokracii a problematikou revolucí. Kromě odborných publikací však napsala také popularizační knihy a články, které se často vyjadřují k aktuálnímu dění a současné společenské situaci.

Výjimkou však není ani množství cizojazyčných publikací a článků, díky čemuž není neznámá ani v zahraničí. Její práce byly publikovány v češtině, němčině, angličtině, francouzštině, španělštině i holandštině

V roce 2009 ji redakce Listy udělila cenu Pelikán za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog a v roce v roce 2012 obdržela za příkladné občanské postoje a občanskou statečnost Cenu Františka Kriegla, udělovanou Nadací Charty 77.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Dvořáková Vladimíra. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/dvorakova-vladimira