Lebedová Eva (Bradová)

Karel Komínek

Mgr. Eva Lebedová Ph.D. přispěla k rozvoji politického marketingu v České republice a také rozvoji oblasti politické komunikace. Vyučuje na Katedře politologie a evropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Mezi její vyučované kurzy patří např. politická komunikace, politický marketing a volební kampaně, politika pro každého, teorie demokracie či úvod do politologie.

V rámci její výzkumné činnosti se zabývá např. negativní kampaní, trendy ve vývoji volebních kampaních či politickým marketingem.

Získala Cenu Amerického fondu pro Československou pomoc a Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně za vítězství v soutěži o nejlepší odbornou práci pro rok 2005.

V její publikaci Od lokálních mítinků k politickému marketing: Teorie a vývoj politické komunikace a volebních kampaní jsou představeny marketingové techniky v moderních volebních kampaních a teoretický rámec volebních procesů.

Přínosným sborníkem je publikace Negativní reklama a politická reklama ve volbách, připravena kolektivem autorů pod vedením E. Bradové (Lebedové), ve které je systematicky uchopena problematika negativní kampaně a zároveň aplikována na několik evropských zemí.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Lebedová Eva (Bradová). Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/eva-lebedova-bradova