Exit poll

Karel Komínek

Exit poll je speciální typ sociologického šetření prováděného během voleb. Výzkumníci stojí doslova u volebních místností a dotazují se odcházejících voličů, koho právě volili. Exit poll může být zdrojem dat pro kvantitativní výzkum.

Cílem těchto šetření je poskytnout co nejrychlejší volební výsledky médiím – zatímco oficiální sčítání výsledků může trvat několik hodin i dní, výsledky exit poll jsou zveřejňovány v průběhu několika málo hodin. Druhým cílem je zjištění skutečného sociologického profilu voličů jednotlivých stran (věk, vzdělání, náboženské vyznání) a také voličských přesunů.

Tato šetření provádějí nezávislé sociologické agentury. V ČR se počet respondentů obvykle pohybuje okolo 25 000. Jedná se tak o druhé nejrozsáhlejší sociologické šetření po sčítání lidu.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Exit poll. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/exit-poll