Factum Invenio

Karel Komínek

Factum Invenio, v současnosti součástí PPM Factum a Factum Group, je česká agentura zaměřující se na výzkumy trhu, která byla založena v roce 1991. Společnost se zaměřuje na všechny různé výzkumy, včetně volebních.

Agentura Factum pracuje s tisícovkou vyškolených tazatelů a týmem kvalifikovaných odborníků. Ve výzkumech veřejného mínění v oblasti politiky se soustředí na tvorbu volebních modelů a stranické preference.1

Mezi výzkumné nástroje, které využívá patří: terénní sběr dat, zajišťovaný jak vlastními instrumenty (Face-to-Face formou in-home, in-store, CLT, Focus Groups), tak prostřednictvím outsourcovaných služeb (CATI, on-line), hloubkové rozhovory, on-line Data Delivery a komplexní analýzy trhu.1

Factum je členem Evropské asociace marketingového výzkumu (ESOMAR), Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění (SIMAR), České marketingové společnosti, Francouzsko-české obchodní komory a členem Britské obchodní komory v ČR.1

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) PPM Factum. O nás. www.factum.cz [online] [cit 2015-04-18] Dostupné z: http://www.factum.cz/o-nas.html

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Factum Invenio. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/factum-invenio