Fiala Petr

Karel Komínek

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. je významnou osobností akademické i politické oblasti. Je politologem, politikem i akademikem, a stál u mnoha politologicky i politicky důležitých událostí. V současnosti je profesorem Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (MU), předsedou politické strany (ODS) a poslancem.

V akademické oblasti působí především na půdě MU, a zaměřuje se na problematiku srovnávací politologie, politického zprostředkování zájmů, či politickou dimenzi náboženství a evropskou politiku. Je autorem 14 monografií a více než 200 odborných prací. Účastnil se také velkého množství výzkumných projektů, byl a je členem mnoha akademických a poradních orgánů, a za svou odbornou činnost získal již 7 významných ocenění.

Z akademických pozic, které zastával, působil mimo jiné jako vedoucí Katedry politologie (1993-2002) a Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií (2002-2004) MU, ředitel Mezinárodního politologického ústavu (1996-2004), děkan Fakulty sociálních studií MU (2004) a rektor MU (2004 – 2011). Spoluzakládal také Politologický časopis.

Ve veřejných aktivitách se angažuje již od 80. let 20. století. V oblasti politiky byl členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, hlavním vědeckým poradcem předsedy vlády ČR a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. V aktuálnímu politickému dění se často veřejně vyjadřuje, a část jeho publikací je též popularizační.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Fiala Petr. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/fiala-petr