Fillbuster

Karel Komínek

Fillbuster nebo také pojem Filibustering je označením velmi dlouhého projevu v rámci zákonodárného procesu za účelem zdržování či donucení rozhodnuté většiny k opětovnému projednávání či kompromisu. Filibustering je jako technika obstrukce považován za legitimní součást legislativního procesu.

Poprvé byl tento výraz použit v roce 1853 ve spojení s projevem republikána Alberta G. Browna v rámci projednávání amerického Senátu, kde obecně není délka vystoupení senátorů omezena. Prozatímním rekordmanem je bývalý senátor Jižní Karolíny S. Thurmond, jehož projev trval 24 hodin a 18 minut a měl zabránit přijetí zákona usnadňujícího výkon volebního práva pro Afroameričany. Obstrukce se jako součást legislativního procesu objevovaly již v době římského senátu a běžně se vyskytují ve většině současných zákonodárných institucí.

V české historii se s tímto fenoménem můžeme setkat již v 19. století, kdy čeští poslanci blokovali jednání Říšské rady. V současné době se s touto technikou setkáváme při projednávání většiny výbušných témat, jako je například daňová zátěž, důchodová a sociální politika či problematika náboženství a imigrace.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Fillbuster. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/fillbuster