Fundraising

Karel Komínek

Fundraising je aktivita spočívající v cíleném a plánovaném získávání finančních prostředků na kampaň. Tradičně fundraising sestával většinou z přímé žádosti o dar, v posledních letech se dynamicky rozvíjí i nové formy fundraisingu (on-line fundraising). Vzhledem k neustále se zvyšujícím výdajům na kampaně je úloha fundraisingu v kampani klíčová.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Fundraising. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/fundraising