Gerrymandering

Karel Komínek

Gerrymandering je označení pro úmyslnou úpravu či spojování volebních obvodů tak, aby určitá politická skupina získala výhodu. Gerrymandering je technika běžná v zemích, které používají většinový systém, zejména FPTP.

Původ pojmu

Pojem pochází z USA. Pojem se poprvé objevil 26. března 1812 v deníku Boston Gazette. Tehdejší guvernér státu Massachusetts Elbridge Gerry začal přemýšlet, jak by mohl zvýšit volební zisk pro svou stranu.

Tehdy jej napadlo, že by mohl některé obvody pospojovat dohromady. Začal tedy kreslit na mapě. Když dokreslil, zjistil, že jeho úmysl asi jen těžko zůstane utajen – výsledný obvod byl totiž nesmírně nepravidelný, úzký, dlouhý a navíc v půli zlomený.

Toho si samozřejmě všiml i místní politický karikaturista, kterému obvod Essex County nejvíce ze všeho připomínal mloka (salamander). Dokreslil tedy několik detailů a předložil obrázek editorovi novin Boston Gazette.  Editor nakonec obrázek přejmenoval a slovo salamander doplnil o příjmení guvernéra – tak vznikl Gerrymander.

gerrymandering

Použití

Změna hranic volebních obvodů je např. v USA v kompetenci současné exekutivy, která tak může hranice překreslovat ve svůj prospěch. V Británii se překreslování hranic provádí jednou za 10 let dle přesunů obyvatelstva a je na něj vyčleněna speciální nezávislá komise.

V České republice se nejedná o běžný jev. Pokus o změnu volebních obvodů byl zaznamenán v Praze v roce 2010, kdy zastupitelé ODS oživili myšlenku rozdělení Prahy do pěti nebo sedmi obvodů. Tímto opatřením by došlo k oslabení menších stran.

Gerrymandering nemusí být používán pouze za účely manipulace s výsledky v negativním slova smyslu, používá se také pro záměrnou reprezentaci minorit.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Gerrymandering. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/gerrymandering