Good Governance

Karel Komínek

Good Governance se věnuje optimalizaci řízení věcí veřejných za účelem efektivního řízení státu, dlouhodobé ekonomické prosperity a sociální rovnováhy. Klíčovými faktory pro Good Governance jsou udržení důvěry a legitimita vlády v demokratických systémech.

Koncept Good Governance je reakcí na „špatné vládnutí“, které bývá definováno vysokou mírou korupce, vládnutím bez odpovědnosti a nedostatkem respektu k lidským právům.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Good Governance. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/good-governance