Grass-root campaign

Karel Komínek

Grass-root campaign (grass-root kampaň neboli „kampaň vedená od samých kořenů“) označuje marketingovou i politickou kampaň založenou na šíření message prostřednictvím malé skupiny lidí. Grass-root kampaň zahrnuje targeting na vlivné osoby nebo osoby podporující daný produkt (dobrovolníky) či brand, kteří message rozšíří k širokému publiku.

Tím, že grass-root kampaň cílí na úzkou skupinu lidí, jsou náklady na ni relativně nízké, díky čemuž si strana nebo společnost může dovolit vést více jednotlivých kampaní najednou (může se jednat i o kampaň vedenou prostřednictvím sociálních sítí).

Předpokladem úspěšné grass-root kampaně však je detailní znalost cíleného segmentu publika. Dále je třeba vybudovat hierarchii týmu, který vede kampaň. Stejně tak je důležité mít jasnou message, viditelnou propagaci brandu (logo, propagační materiály, tiskového mluvčího atd.).

[divider scroll_text=“zdroje“]

Small Business. Chron. 2015 (cit. 2015-04-21). (http://smallbusiness.chron.com/definition-grassroots-marketing-23210.html).

Local Victory. 2011 (cit. 2015-04-21). (http://www.localvictory.com/grassroots/grassroots-organizations.html).

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Grass-root campaign. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/grass-root-campaign