Chytilek Roman

Karel Komínek

PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. působí jako odborný asistent v Mezinárodním politologickém ústavu a na katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V rámci katedry je garantem magisterské specializace Volební studia a politický marketing. Dále na této fakultě od roku 2010 zastává pozici proděkana pro studium. Mezi jeho odborné zájmy patří především metodologie politologie, teorie her, výzkum volebních a … Read More

Dvořáková Vladimíra

Karel Komínek

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. je politoložka, předsedkyně Akreditační komise České republiky a vedoucí Katedry politologie na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Patří mezi zakladatelské osobnosti české politologie po roce 1989. Od roku 1998 je šéfredaktorkou časopisu Politologická revue. Mezi lety 2003 – 2006 byla předsedkyní České společnosti pro politické vědy. Je také členkou celé řady vědeckých … Read More

Eibl Otto

Karel Komínek

Mgr. Otto Eibl, Ph.D. působí na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Je také odborným asistentem Mezinárodního politologického ústavu, výzkumného pracoviště na této fakultě. Na odborné úrovni se zaměřuje především na politickou komunikaci, politický marketing či teorii racionální volby. V roce 2011 úspěšně obhájil svoji disertační práci s názvem „Issues v české politice“, ve které si určil … Read More

Fiala Petr

Karel Komínek

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. je významnou osobností akademické i politické oblasti. Je politologem, politikem i akademikem, a stál u mnoha politologicky i politicky důležitých událostí. V současnosti je profesorem Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (MU), předsedou politické strany (ODS) a poslancem. V akademické oblasti působí především na půdě MU, a zaměřuje … Read More

Gregor Miloš

Karel Komínek

Absolvent politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, specializace Volební studia a politický marketing. Momentálně studuje doktorský program na Masarykově univerzitě. Jeho hlavním výzkumným zájmem je politický marketing, branding v politice či politické public relations. Spolupodílel se na výzkumech Kampaň do PSP ČR 2010 a Kampaně do Senátu P4R a obecních zastupitelstvech 2010, které byly realizovány Katedrou politologie FSS MU. Je … Read More