Petrová Barbora

Karel Komínek

Mgr. Barbora Petrová se zabývá politickou komunikací, médii a politickým marketingem. Vyučuje na Masarykově univerzitě např. praktické a politické public relations, komunální politiku, speechwriting: Politický projev a řeč, teorie a koncepty politické komunikace či politický a veřejný projev – příprava, prezentace, analýza. Získala Chevening Scholarship na London School of Economics and Political Science, kde studovala právě politickou komunikaci. Účastnila se … Read More

Říchová Blanka

Karel Komínek

prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. je předsedkyní České společnosti pro politické vědy, a působí také jako vedoucí Katedry politologie FSV Karlovy Univerzity. Na této katedře je již od roku 1995, a od roku 2003 zastává funkci vedoucí katedry. Zde je také garantem bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy  a magisterského oboru Politologie. Je také šéfredaktorkou časopisu Acta Politologica, a členkou … Read More