de Chernatony Leslie

Karel Komínek

Leslie de Chernatony, BSc, Ph.D je britský průkopník brand marketingu. Jeho hlavním oborem zájmu je utváření strategií efektivního brandingu. Během své kariéry se podílel už na celé řadě úspěšných procesů rebrandingu různých společností.1 Vystudoval fyziku a marketing a nejdříve pracoval v marketingových odděleních různých firem, kde se specializoval na průzkum trhu. Od roku 1987 se pohybuje i v akademickém prostředí, kdy přednášel … Read More

Denver David

Karel Komínek

David Denver je britský emeritní profesor politologie na Lancaster University. Zabývá se výzkumem voleb, volebním chováním a především skotskou politikou. Také působí v redakční radě časopisu Journal of Elections, Public Opinion and Parties a v radě organizace Political Studies Association.1 Například ve své knize Election and Voters in Britain z roku 2003 hledá odpovědi na otázky: jak se voliči rozhodují, … Read More

Dörner Andreas

Karel Komínek

Prof. Dr. Andreas Dörner je německým profesorem na univerzitě v Magdeburgu. V rámci svých odborných zájmů zkoumá politickou komunikaci, politické kampaně, mediální a zábavní kulturu, a věnuje se také tématu televize jako politického média. Do politologie přispěl popsáním fenoménu „politainmentu“, který odkazuje na současný trend propojování politiky a zábavy. Andreas Dörner vystudoval společenské vědy a němčinu, a poté začal působit … Read More

Downs Antony

Karel Komínek

Anthony Downs se pokoušel z pohledu teorie racionální volby a prostorových modelů vysvětlit chování politických stran a způsob, jakým se strany snaží přilákat co největší množství voličů. Podle Downse se tak politické strany chovají podobně jako obchodní společnosti, které soutěží o přilákání co největšího počtu zákazníků (voličů). Prostorový model Anthony Downse Anthony Downs navázal na prostorový model Harolda Hotellinga. Downsova … Read More

Duverger Maurice

Karel Komínek

Maurice Duverger byl francouzský sociolog, politolog a politik. V roce 1948 založil Institut d’Études Politiques, jeden z prvních kontinentálních institutů politologie. Za svůj život přednášel na univerzitě v Bordeaux a na pařížské Sorbonně. Jeho hlavním oborem byly politické strany a volební a stranické systémy. Později se zabýval tzv. poloprezidentským režimem. Mimo publikování vědeckých studií a přednášení se čile věnoval psaní do … Read More