Voltmer Katrin

Karel Komínek

Katrin Voltmer je garantkou postgraduálního programu Politická komunikace na Institutu komunikačních studií, University of Leeds. Jejími hlavními oblastmi akademického zájmu jsou vztah médií a veřejné politiky, mediatizace a komparativní přístup k politické komunikaci. V roce 2013 vyšla její kniha s názvem The Media in Transitional Democracies: Contemporary Political Communication, ve které zkoumá vývoj politické komunikace v nově ustavených demokratických státech … Read More

Wolfsfeld Gadi

Karel Komínek

Gadi Wolfsfeld, Ph.D. je izraelský profesor politologie, který třicet let přednášel na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Jeho hlavními obory jsou politická komunikace, měnící se role médií a využívání sdělovacích prostředků v konfliktních situacích.1 Svůj titul Ph.D. získal na americkém Massachusetts Institute of Technology (MIT). Později působil v sekci výzkumu politické komunikace v Americké politologické asociaci (APSA) a jako ředitel institutů … Read More

Wring Dominic

Karel Komínek

Dominic Wring je docentem v oboru politická komunikace na Loughborough University ve Spojeném království. Zabývá se především mediální reprezentací britské politiky a britských politických kampaní. Dále je znám jako expert na historii a současnost britské Labour Party. Pravidelně se podílí na komplexních obsahových analýzách britských voleb do Dolní sněmovny, které mimo jiné zkoumají příklon britského tisku k jednotlivým stranám v … Read More