Agenda setting

Karel Komínek

Zabývá se nastolováním témat, neboli agendy, která je poté prezentována v médiích. Právě masová média se stávají stále důležitějšími a v dnešní době jsou mocnými „agenda-setters“. Média jsou podle této teorie schopna hierarchizovat důležitost prezentovaných informací a určovat tak, jaké informace jsou prvořadé. Právě ony jsou primárním zdrojem obrazů v našich hlavách, a to zejména o světě, který přesahuje naši … Read More

Alternativní hlasování

Karel Komínek

Alternativní hlasování (anglicky Alternative vote – AV) je typem většinového volebního systému, který v sobě nese preferenční prvky. Umožňuje tedy voliči označit na hlasovacím lístku kromě svého hlavního favorita i další preference pro předem daný počet kandidátů. Příkladem je situace, kdy nejlépe hodnocený kandidát dostane od voliče na volební lístek napsáno 1, druhý nejlepší kandidát číslo 2, atd. Volební systém funguje … Read More

Amerikanizace

Karel Komínek

Pojmem amerikanizace rozumíme přejímání hodnot typických pro Spojené státy americké v jiných částech světa a podřizování se politickému, ekonomickému či kulturnímu vlivu USA. Obecně lze amerikanizaci považovat za součást globalizace. Tento trend má řadu odpůrců. V této souvislosti se například často zmiňuje filmová a seriálová tvorba. Kritici hovoří o tom, že hollywoodská produkce zastiňuje domácí tvorbu daných zemí a přispívá … Read More

Bandwagon efekt

Karel Komínek

Bandwagon efekt, neboli „módní“ efekt, je psychologickým jevem, kdy se určitý jedinec nějak chová jen kvůli tomu, že se tak chovají ostatní, tedy bez ohledu na svoje názory a myšlení. Tento efekt má hned několik implikací, přičemž jeho využití je možné také v oblasti politického marketingu. Příkladem může být skutečnost, kdy volič volí nějakého kandidáta jen proto, že ten je … Read More

Benchmark

Karel Komínek

Benchmark je kvantitativním typem výzkumu. Bývá prvním průzkumem, který se koná. Převážně bývá realizován před ohlášením kandidatury. Bez jeho realizace není možné vytvořit efektivní strategii kampaně. Má vícero typů použití: Podává kandidátovy přehled, jak si u voličů stojí. Pokud se koná před ohlášením kandidatury, tak může poskytnout odpověď na otázku, jestli má kandidát/strana vůbec kandidovat. Poskytuje informace o poznatelnosti kandidáta/strany a … Read More