Guerilla marketing

Karel Komínek

Guerillový marketing (také guerilla marketing) označuje nekonvenční formu reklamy za použití minimálních finančních nákladů. Těchto cílů je dosahováno pomocí kontroverzní, provokativní či agresivní reklamy. Hlavní roli zde hraje důvtip, kreativita a nápad.

Tato forma marketingu začala být populární v USA na konci 70. let a ukázala zcela jinou formu propagace bez použití velkých finančních nákladů. Postupem času nachází tento způsob propagace své uplatnění i v rámci volebních kampaní. Se samotným termínem Guerilla marketing přišel v roce 1984 Jay Conrad Levinson, který ho popsal ve své stejnojmené knize.

Příklady

Mezi nejznámější příklady guerillového marketingu můžeme zařadit tzv. „flashmoby“, tedy krátké zábavné akce na velice frekventovaných místech. Ze zahraniční jsou známé především taneční či hudební vystoupení na londýnském nádraží a letišti, předstírané „zamrznutí“ na vlakovém nádraží v New Yorku nebo jiné netradiční využití venkovních prostor.

V České republice jsme se s touto formou propagace mohli setkat například při tanečním vystoupení na Pražském hlavním nádraží. Jiným příkladem může být tzv. „videomaping“, kdy jsou budovy osvětlovány vysoce silnými projektory, jež vytvářejí domnění jiné reality. 1

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) Inspirace: Guerillový marketing v praxi. Media Guru [online]. 30.1.2012 [cit. 2015-02-27]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2012/01/inspirace-guerillovy-marketing-v-praxi/#.UQef9L_uB8E

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Guerilla marketing. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/guerilla-marketing