Hotteling Harold

Karel Komínek

Profesor Harold Hotteling (1895-1973) byl významný ekonomický teoretik a matematik zaměřující se na statistiku.

Jeho jméno je spojeno se třemi univerzitami, na kterých za svůj život působil: Stanford University, Columbia University a University of North Carolina.

Pro politickou vědu je velmi známý především díky svému prostorovému modelu (lze se setkat s označeními Hotteling’s law nebo Hotteling’s linear city model), který představil v roce 1929 ve svém textu Stability in Competition.

V uvedeném textu se Hotteling věnoval optimálnímu umístění obchodu na prostorově ohraničeném trhu, které by prodejcům zajistilo co nejlepší zisky. Vycházel přitom z předpokladu, že nejen cena je určujícím faktorem přízně či nepřízně zákazníků. Podstatnou roli může mít například vzdálenost obchodu.

Pro zjednodušení vytvořil model ideálního trhu v podobě dlouhé ulice. Jsou-li na protilehlých okrajích ulice nabídkou a cenou dva stejné obchody, jediné, co ovlivní zákazníky ve výběru, je vzdálenost obchodu od bydliště. Majitelé obchodů pak ve snaze přiblížit se co největšímu počtu zákazníků posunují své obchody stále více ke středu ulice. Stabilita nastává až ve chvíli, stojí-li oba obchody vedle sebe ve středu ulice.

Model je v podstatě metaforou či příkladem, který lze zobecnit i směrem k dalším charakteristikám společností a jejich produktů. Ty se k sobě navzájem připodobňují, aby vyhovovaly co největšímu počtu zákazníků čili většinové společnosti.

Hottelingovým modelem se nechal v roce 1957 inspirovat Anthony Downs, který poukázal na tendenci ideologického sbližování politických stran.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Hotteling Harold. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/harold-hotteling