Hopkin Jonathan

Karel Komínek

Dr. Jonathan Hopkin je britským politickým vědcem a docentem na katedře vlády London School of Economics and Political Science.

V roce 1995 získal doktorát na Evropském univerzitním institutu ve Florencii. Přednášel na univerzitách v Bradfordu, Durhamu a Birminghamu, kde vyučoval srovnávací politiku a politickou ekonomii. Dr. Jonathan Hopkin se podílí na desítkách odborných publikací a článků z oblasti politických stran a voleb.

Jeho oblastí zájmu je především výzkum vývoje politických stran v současném Španělsku, Itálii a Velké Británii, se zvláštním důrazem na korupci, financování a územní politiku. Jeho současný výzkum se pak zabývá politickými možnostmi ve vyspělých demokraciích v rámci procesu kartelizace. Věnuje se však také krizi institucionalizace politických stran či trendu klientelismu.

V České republice se proslavil spolu s Caterinou Paolucci především díky své publikaci New parties and the Business Firm Model of Party Organization: Cases from Spain and Italy z roku 1999, která se věnuje popisu modelu podnikatelských stran a jejich lídrů.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Hopkin Jonathan. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/hopkin-jonathan