Horká fáze kampaně

Karel Komínek

Horká fáze kampaně je spojena převážně s posledními dvěma týdny před volbami. V tomto období můžeme vidět nejmasivnější kampaň, kdy kandidát či strana věnují kampani nejvíce času a úsilí. Kandidáti a jejich podporovatelé jsou více vidět (a slyšet) v ulicích, aktivně se snaží prezentovat v médiích, kladou důraz na emoce, na silná prohlášení, výjimkou není ani negativně laděná kampaň.1

Horká fáze kampaně je vnímána jako poslední a gradační etapa a jejím cílem je snaha získat na svou stranu nerozhodnuté voliče, popřípadě i voliče jiných stran.1

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) KUBÁČEK, Jan. Slovník politického managementu a volebního marketingu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, s. 22.

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Horká fáze kampaně. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/horka-faze-kampane