Hulínský Milan

Karel Komínek

Milan Hulínský je bývalý novinář (mimo jiné v MF Dnes), který se od roku 2003 věnuje komunikaci a politickému marketingu. Ve stejném roce vybudoval i PR agenturu MediaClar, s.r.o. Jednatelem je v ní dosud.

Pracoval na celé řadě komunálních, krajských a parlamentních voleb. K nim patří například vítězné volební kampaně předsedy vlády M. Topolánka v Praze v roce 2006 nebo pražské ODS ve stejném roce do Zastupitelstva hlavního města Prahy, ve kterém ODS získala nadpoloviční většinu mandátů, což byl historický úspěch.

V roce 2015 byl nominován s kampaní politického uskupení Šance pro Příbram mezi tři nejlepší volební kampaně v ČR v roce 2014 v kategoriích Kontaktní kampaň (získal 1. místo), Tiskovina (3. místo) a Kreativní idea (2. místo).

Milan Hulínský zajišťuje aktivní a průběžnou komunikaci ze strany politiků s médii a veřejností i v mezivolebním období (návrhy a tvorba komunikačních témat, řešení reaktivní komunikace, průběžné poradenství a konzultace, řešení krizové komunikace) a věnuje se vytváření jejich obrazu ve veřejném mínění. Systém marketingové komunikace (PR, reklama, direct marketing, podpora prodeje, sponzorství atd.) zajišťuje i u celé řady komerčních klientů.

Je externím spolupracovníkem Institutu politického marketingu zejména pro oblast práce s médii.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Hulínský Milan. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/hulinsky-milan