Hypotéza

Karel Komínek

Hypotéza je určitá deduktivně odvozená domněnka, která předpovídá existenci vztahu mezi dvěma či více proměnnými. Hypotézy vychází z existující teorie a jsou ve výzkumu využívány pouze pokud se teorie testují.

Hypotézy se využívají zejména v kvantitativním výzkumu, kvalitativní výzkum jen zřídka pracuje s tak přesnými hypotézami jako kvantitativní výzkum.

V rámci kvantitativního výzkumu se testuje platnost hypotéz. Hypotézu lze potvrdit či vyvrátit, v sociálních vědách častěji přijmout nebo odmítnout.

Typy hypotéz

  • VýzkumnáProstorové rozložení volební podpory stran je závislé na prostorových rozdílech ve struktuře společnosti a ekonomiky.
  • Pracovní: Rozložení volební podpory KDU-ČSL je závislé na prostorovém rozložení věřících obyvatel. Čím větší podíl obyvatel hlásících se ke katolické církvi se v obci nachází, tím vyšší podíl hlasů KDU získává.
  • Nulová: mezi podílem katolíků a podporou KDU neexistuje lineární vztah.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Hypotéza. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/hypoteza