Infotainment

Karel Komínek

Pojem infotainment představuje složeninu dvou anglických slov: information (informace) a entertainment (zábava). Lze jej tedy volně přeložit jako podávání informací zábavnou formou. Jeho největší rozmach je spojen s rozvojem televizního vysílání.

Infotainment je tedy hojně využíván v médiích či public relations, kdy prostředkem ke zvýšení prodeje či sledovanosti nebo úspěšnému předání určité informace je působení na emoce potencionálních příjemců. Snahou je pobavit, vyvolat úžas, překvapit, vyděsit, šokovat apod., a těmito způsoby upoutat pozornost.

Ve zpravodajství se tak objevují spíše senzační zprávy, fotografie a záběry; redaktoři reportují o nehodách či zvířátkách v zoo a snaha informovat o celospolečensky podstatných tématech ustupuje do pozadí. Jako příklady infotainmentu v médiích lze však také uvést politické diskuse, talk shows či satirické pořady.

Zmíněný způsob podávání informací je doménou především komerčních a bulvárních médií.

V určité míře jej však přebírají rovněž seriózní a veřejnoprávní média, zejména ve snaze zvýšit počty diváků. V souvislosti s tímto trendem je často zmiňován pojem bulvarizace médií.

Infotainment se tak nezbytně dostává i do sféry politiky a politické komunikace, která je s médii úzce spojena. Někdy se dokonce hovoří o takzvaném politainmentu.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Infotainment. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/infotainment