International Republican Institute – IRI

Karel Komínek

International Republican Institute (IRI), založený v roce 1983, je organizace (částečně financovaná americkou Sněmovnou reprezentantů) věnující se demokratizačním programům s důrazem na začleňování žen do politiky.
Jako organizace se zaměřuje na edukaci a podporu středopravicových politických subjektů a jednotlivých kandidátů, know how v oblasti good governance, rozvoje občanské společnosti a občanské edukace. Předsedou International Republican Institute je již od roku 1993 arizonský senátor John McCain. IRI se v poslední době významně podílelo například na vytváření institucionálních struktur v arabských zemích zasáhlých tzv. „arabským jarem“.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: International Republican Institute – IRI. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/international-republican-institute-iri