Kampaň k volbám do Poslanecké sněmovny 2002

Karel Komínek

Výsledky voleb

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2002 se konaly v červnu. Česká republika byla po čtyřleté vládě ČSSD Miloše Zemana, který uzavřel opoziční smlouvu s Klausovou ODS. ČSSD už do voleb nevedl Miloš Zeman, ale Vladimír Špidla, kterého čekal velký souboj s Václavem Klausem, který toužil po návratu ODS na vrchol.1

Klausovi se však velký comeback nepovedl, volby vyhrála ČSSD, která získala 30,2 % hlasů. Dále se umístily ODS (24,47 %), KSČM (18,51 %) a  KDU-ČSL+US DEU (14,27 %). Do sněmovny se například nedostalo Sdružení nezávislých (2,78 %) nebo Strana zelených (2,36 %)

Volby do poslanecké sněmovny 2002 znamenaly výhru především pro KSČM, kterou vzhledem k výsledku voleb nepodpořili jenom její tradičně věrní voliči, ale také protestní voliči, kteří nebyli spokojeni s vládou polistopadových velkých strana.

Témata kampaní

Občanští demokraté vsadili na dlouhou, postupně gradující kampaň, která byla primárně zaměřena na hlavní postavu ODS, kterou představoval předseda strany Václav Klaus.

Hlavním mottem ODS bylo „Vstříc novému osudu”, v horké fázi kampaně pak občanští demokraté přešli k heslu „Národ volí Klause”. Ani jedno motto však u voličů nevzbudilo potřebný zájem.2

Vedení ČSSD zvolilo oproti ODS naprosto odlišný styl kampaně. Kampaň ČSSD začala mnohem později, předešla tak vyčerpání, se kterým se potýkala ODS. Hlavním mottem ČSSD bylo „Člověk na prvním místě”. Oproti ODS se jednalo o mnohem klidnější a pozitivnější kampaň.

Kampaň KSČM se nesla v duchu kritiky předchozích vlád ODS a ČSSD. Komunisté vsadili na osvědčenou sociální populistickou politiku a podporu svých skalních voličů. Koalice KDU-ČSL a UD-DEU vsadila na motto „Dáme věci do pořádku”. Koalice se kromě silné podpory vstupu ČR do EU také vydala cestou negativní kampaně vůči svým politickým oponentům. Televizní předvolební spot například využila ke kreslené parodii na Václava Klause.3

Podoby kampaní

ODS vedla kampaň formou takzvaných „dekád”, části svého volebního programu zveřejňovala postupně, každých deset dnů na tiskových konferencí. Cílem bylo vytvořit iluzi, že je volební program psán přímo před zraky voličů. ODS se díky tomu podařilo získat pozornost médií. ČSSD zase voličům svůj program prezentovala prostřednictvím imaginární vzorové rodiny, na jejíž problémech voličům vysvětlila svoje programové priority.4

K dosud nevídané formě oslovení voličů dohnalo ODS posilování ČSSD. ODS si u telekomunikační firmy zaplatila třiceti vteřinový hovor, ve kterém její předseda Václav Klaus mobilizoval pravicové voliče. Klausův vzkaz voličům nebylo možné předčasně ukončit. Podle odhadů se ODS tímto nástrojem podařilo oslovit až milion a půl potenciálních voličů.5

Velmi rozdílné byly také společenské akce, které strany tradičně pořádají pro svoje voliče. ODS opět vsadila na osobu Klause, který měl představovat hlavní šlágr mítinků. ČSSD vsadila na trend celebritizace volebních kampaní. Na takzvaných „Megapárty”, které pořádala, pravidelně vystupovaly celebrity jako Hana Zagorová nebo Václav Neckář.6

Zajímavý prvek vnesla do svojí kampaně Koalice, která ve svém trolejbusu, který dostal pojmenování Koalák, rozdávala svým voličům mýdlo. Ti ho prý měli předat členům ČSSD. Tato akce byla součástí kampaně „Konečně čisté ruce”. Komunisté zůstali u osvědčeného stylu kampaně. Preferovali osobní setkávání s voliči prostřednictvím velkých krajských mítinků. Také hojně využívali reklamu v městských dopravních prostředcích.7

Vedení kampaní

Nejvíce peněz si na kampaň vyčlenila ČSSD. Ta si v zájmu profesionalizace kampaně objednala agenturu Crane Consulting, která straně sloužila jako mediální poradce. Agentura Crane Consulting pro ČSSD například vypracovávala volební průzkumy, díky kterým mohla ČSSD přizpůsobovat kampaň svým voličům.8

Volebním manažerem ODS byl pro volby do Poslanecké sněmovny 2002 Miroslav Beneš. ODS měla na kampaň vyčleněno 50 milionů korun, svůj rozpočet však musela vzhledem k aktivitě ostatních stran o deset milionů zvednout. Koalice měla na kampaň vyčleněno až 70 milionů korun. Manažerem kampaně Koalice byl Patrik Nacher. Tradičně nejskromnější stranou byli komunisté, kteří na kampaň vyčlenili pouhých 15 milionů korun.8

Zajímavosti kampaní

Jednou z možností propagace stran byly také televizní spoty. Většina z nich byla v roce 2002 dosti nepovedených, experti se dokonce shodli na tom, že nejlépe udělaly ty strany, které žádný spot nevytvářely. Možnost televizního spotu odmítla například KSČM, která raději vyhrazené peníze věnovala na charitu.9

Vášnivě se také diskutovalo o televizních debatách, ve kterých dostávají politici možnost oslovit svoje voliče. Nejvíce prostoru dostávaly od televize velké politické strany, nejčastějším hostem televizních debat byl Václav Klaus. Menší politické strany proti ignoraci ze strany médií často protestovaly.10

Zajímavou formu protestu proti ignoraci ze strany médií zvolila Česká strana národně sociální jejíž předsedou byl Jan Šula. Během jednoho debatního pořadu, který běžel na České televizi, členové ČSNS ukradli mikrofon v hodnotě padesáti tisíc korun. Národní socialisté se tedy svojí formou protestu vystavili možnosti trestního stíhání.10

Václav Klaus však možná na časté televizní výstupy doplatil. S postupem času u něj rostla únava a jeho výkony v televizních debatách se zhoršovaly. Veřejnost naopak prostřednictvím televize zaujal Vladimír Špidla, který vedle Klause působil svěže a optimisticky.

Dopady kampaně

Nejhorší dopad měla kampaň k volbám do Poslanecké sněmovny 2002 pro ODS. Ta až příliš vsadila na osobu Klause. Ten se objevoval všude, v televizi, na všech mítincích a na téměř každém billboardu. ODS také nepomohla příliš negativní rétorika kampaně, která u voličů vzhledem k výsledkům nevyvolala potřebné sympatie.11

ČSSD se podařil přechod na neokoukané tváře, které představovaly Vladimír Špidla, Jaroslav Tvrdík nebo například Petra Buzková. Kampaň ČSSD byla ale velmi nákladná a je otázkou, jestli se jí vůbec vyplatila. Představitelé ČSSD však museli přijít s něčím, co by jejich voličům vytlačilo z hlavy vzpomínky na předchozí roky vládnutí v režimu opoziční smlouvy.

 

Autor: Marek Chytráček

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) ČSÚ. Celkové výsledky hlasování. Volby 2002. [online]. [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: http://volby.cz/pls/ps2002/ps2?xjazyk=CZ

(2) IDNES.CZ. ODS se připravuje na volby. [online]. [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/ods-se-pripravuje-na-volby-dcy-/domaci.aspx?c=A011102_175406_domaci_jpl

(3) IDNES.CZ. Koalice má klip s Klausem. [online]. [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/koalice-ma-klip-s-klausem-0xz-/domaci.aspx?c=A020524_223536_zpr_volby_pol

(4) Volební program ČSSD. Volby 2002. [online]. [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: https://www.cssd.cz/data/files/volebni_program_cssd_2002.pdf

(5) IDNES.CZ: Z Klausova telefonátu vznikl remix [online]. [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/z-klausova-telefonatu-vznikl-remix-d6t-/domaci.aspx?c=A020610_215915_zpr_volby_was

(6) IDNES.CZ: Závěr kampaně je velká party [online]. [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/zaver-kampane-je-velka-party-dgc-/domaci.aspx?c=A020612_215808_domaci_wa

(7) E15.STRATEGIE.CZ. Volební kampaň podle KSČM. [online]. [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: http://strategie.e15.cz/zpravy/volebni-kampan-podle-kscm-458790

(8) IDNES.CZ. Strany mlží, kolik utratí za kampaň. [online]. [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/strany-mlzi-kolik-utrati-za-kampan-dtr-/domaci.aspx?c=A020528_220332_zpr_volby_pol

(9) IDNES.CZ. Nejnudnější televizní pořad? Volby. [online]. [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/nejnudnejsi-televizni-porad-volby-dto-/domaci.aspx?c=A020529_213846_zpr_volby_pol

(10) IDNES.CZ. Kampaň přitvrzuje, ČSNS dokonce krade. [online]. [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/kampan-pritvrzuje-csns-dokonce-krade-dwi-/domaci.aspx?c=A020531_223058_domaci_was

(11) IDNES.CZ. Nástup levice a Klausova porážka. [online]. [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/tisk-nastup-levice-a-klausova-porazka-d88-/domaci.aspx?c=A020617_104122_zpr_volby_boh

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2016. Slovník politického marketingu: Kampaň k volbám do Poslanecké sněmovny 2002. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/kampan-volby-poslanecka-snemovna-2002