Kartelová strana

Karel Komínek

S teoretickým modelem strany kartelu přišel v polovině devadesátých let dvacátého století tandem politologů Peter Mair a Richard Katz. Jejich pojetí kartelové strany představuje zatím poslední článek vývoje moderních politických stran v západních zemích.

Katz s Mairem konstatovali, že zhruba od 70. let se dá pozorovat další pokles vazeb voličů a členů na politické strany. To s sebou ruku v ruce přineslo mimo jiné citelnou ztrátu finančních prostředků z vnitřních zdrojů stran (zejm. příspěvky členů, poslanců, příznivců apod.).

Méně jisté finanční zabezpečení tedy muselo být nahrazeno vnějšími zdroji. Zejména se jedná o financování státem, které má materiální (např. příspěvek za získaný hlas), tak i nemateriální charakter (př. poskytnutí času ve vysílání veřejnoprávního rozhlasu či televize).

Strany jsou tak méně náchylné k volebnímu neúspěchu, neboť jejich fungování dokáže zabezpečit příspěvek od státu (v ČR stačí např. jen 3% podpora pro získání dotací na jeden hlas). To má pochopitelně vliv na volby, ve kterých výhra či prohra a zformování vlády není životně důležitá, neboť strana dál v nezměněné podobě funguje na parlamentní půdě a státních úřadech.

Strany mezi sebou sice soutěží, nicméně činí tak s vědomím, že je s jejich konkurenty pojí sdílený zájem na společném přežití. Zachování stability se tedy stává důležitější než vítězství a společenská změna. Takové strany s pomocí státních financí tudíž mohou v systému přežívat déle.

Jak Katz s Mairem konstatovali, pro kartelové strany je charakteristická i jistá spolupráce, neboť relevantní strany se snaží minimalizovat riziko volební porážky nejen používáním státních zdrojů, ale též omezením ostrosti stranické soutěže. Na to ale po nějakém čase negativně reagují nespokojení voliči, kteří se obracejí ke stranám, jenž stojí vně tohoto „klubu“a kritizují jeho fungování.

Jedná se o poměrně sporný koncept, kterému se v roce 2009 od jeho autorů dostalo reformulace. Menší důraz je kladen na problematiku státního financování, naopak větší pozornost je věnována sbližování programové nabídky stran.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Kartelová strana. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/kartelova-strana